Łukasiewicz-IPO

Slide Banner Łukasiewicz - Czasopisma, Monografie, Poradniki Slide CEJEM - kwartalnik o zasięgu międzynarodowym, którego zakres tematyczny obejmuje chemię, technologię, bezpieczeństwo i zastosowanie materiałów wybuchowych w wojsku, górnictwie oraz inżynierii materiałowej. W czasopiśmie publikowane są zarówno prace teoretyczne, jak i doświadczalne z różnych światowych ośrodków naukowych Slide Materiały Wysokoenergetyczne - czasopismo z zakresu chemii, technologii wytwarzania oraz bezpieczeństwa stosowania materiałów wybuchowych i inżynierii materiałowej. Zawiera artykuły, które są m.in rezultatem prac naukowo-badawczych prowadzonych w Łukasiewicz - IPO oraz artykuły, których tematyka była prezentowana podczas Konferencji Naukowej IPOEX
Back to top